Utbildning

Green Print säljer kopiatorer, skrivare och kontorsmaterial Green Print säljer kopiatorer, skrivare och kontorsmaterial

Vi är med och planterar in kunskap i er organisation. Det gäller även användningen av utrustning och applikationer för kopiatorer och skrivare.

Att investera i utbildning är helt avgörande för hur du skall kunna dra bästa nyttan av dina kopiatorer och skrivare. Det är kunskap om hur man använder kopiatorerna och skrivarna som gör den stora skillnaden i kontorsvardagen. Den allmänna inställningen är att ”det bara ska fungera”, hur det fungerar avgörs i många fall av användarens kompetens.

Vare sig det gäller en handhavandeutbildning för en vanlig skrivare, kopiator eller skanner så är det viktigt att kunna själva kontorsmaskinen. 

Vi utför även mer avancerade utbildningar för administratörer av komplexa dokumenthanterings- och presentationssystem. Det viktigaste för oss är att rätt kompetens finns hos rätt person, så att du drar största möjliga nytta av din investering och blir nöjd med våra produkter och lösningar.