Retur av tonerkasetter

Retur av tonerkasseter Retur av tonerkasseter

För retur av tonerkassetter för era kopiatorer och skrivare har GreenPrint utformat 3 st olika stora kartonger som gör det möjligt att samla flera tonerkassetter och returnera dessa på en gång. Det är inte bara praktiskt, utan även bra för miljön, eftersom det bidrar till att hålla nere transporterna för returer av tonerkassetter. För att möta behoven från våra företagskunder som använder stora mängder returer av tonerkassetter, erbjuder Cartridge Collection Program som upphämtning och retur av tonerkassetter och samlar in fulla containrar på era kopiatorer och skrivare .

Retur av tonerkassetter är bra för miljön.