Våra miljösymboler

Våra miljösymboler

För att förenkla för våra kunder att välja produkter som har mindre miljöbelastning än andra, väljer vi att jobba med tydliga miljösymboler.
Våra kunder skall alltid känna trygghet i att enkelt kunna välja ur ett miljövänligare sortiment i vår webbshop samt övriga produkter som GreenPrint marknadsför och säljer.

Lär känna våra symboler!


EcoTips - Den här produkten är en del av vårt EcoTips-koncept och uppfyller våra uppsatta kriterier.

Svanen - Sveriges vanligaste och starkaste miljömärkning.

EU-blomman - Gemensam miljömärkning inom EU och EAA. Jämställs med Svanen

Bra miljöval - Uppfyller kriterierna enligt Svenska Naturskyddsföreningen.

Forest Stewardship Council - Internationell märkning av skogsråvara med kriterier som kräver social, ekologisk och ekonomisk hänsyn av skogsbruket.

Pan European Forest Certifikation - Europiskt system för certifiering av i första hand familjskogsbruk. Kriterier för att utveckla god balans mellan skogsproduktion, miljön, och sociala intressen.

TCO 03 m.fl. - Kriterier som är framtagna av TCO, Svenska Naturskyddsföreningen och Nutekför miljömärkning av bla bildskärmar, datautrustning, kontorsmaskiner, och kontorsmöbler.

Blå Ängeln - Tysk miljömärkning med kriterier motsvarande Svanen.

Energy Star - Amerikansk energimärkning faställd av amerikanska naturvårdsverket EPA.

Krav-märkt - Produkter odlade på ett ekologiskt sätt enligt faställda kriterier.

Europalövet - EU:s symbol för ekologiskt jordbruk. 

Rainforest Alliance - Arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för arbetare och odlare.

Fairtrade - Rättvisemärkt. En etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter

Astma och allergiförbundet - Symbolen är en hälsomärkning. Produkter rekomenderas av astma- och allergiförbundet. Säger inget om produktens miljöpåverkan.

Livsmedelsgodkända - Produkter som är godkända för kontakt med livsmedel.

Returpilarna - Visar att produkten går att återvinna eller är tillverkad av återvunnet material.

 

 

 

 

 

2013-04-24 10:53