Toner retur är bra för miljön!

För returer av tonerkassetter på er kopiator och skrivare har GreenPrint utformat 3 st olika stora kartonger som gör det möjligt att samla flera tonerkassetter och returnera på en gång. 

- Det är inte bara praktiskt, utan även bra för miljön, eftersom det bidrar till att hålla nere transporterna för returer av använda tonerkassetter. För att möta behoven från våra företagskunder som använder tonerkassetter erbjuder vi Cartridge Collection Program för upphämtning av tomma tonerkassetter och samlar in fulla containrar på era kopiatorer och skrivare.

Detta är hållbarhet för vår miljö.

Jonas Pettersson
VD
Green Print Solutions AB 

2015-08-04 11:01