Pullprint för smartphones

Pullprint för smartphones

Med den nya servergenerationen, SafeCom G4, tar SafeCom ytterligare flera stora steg framåt med helt nya koncept och funktioner för utskriftsbearbetning. 

Några av de nya funktionerna är Smart Printer Driver som ökar mångsidigheten, Smart Scan som ger en enkel lösning på att skanna till fil, Mobile Pull Print för Smartphone som ger dig en möjlighet att använda Pull Print genom att skanna av en QR kod.

G4 servern innehåller ny spännande teknologi för att hämta ut dina Pull Print-utskrifter.

Med hjälp av din smartphone och mobilens webbläsare kan du som användare få fram samma funktion på din telefon som du får i skrivarens display.

Användaren skannar en QR-kod som sitter som en etikett på en MFP. Genom att skanna identifierar användaren sig själv, och vilken MPF som avses. Användaren får upp sin dokumentlista i telefonen där denne kan välja vilken utskrift som ska skrivas ut, eller raderas.

Mobile pullprint för smartphones

  • Mobil webbsida, kräver ingen App
  • SafeCom Administrator skapar QR-koder
  • Märkesoberoende, fungerar med alla skrivare kräver ingen hårdvara

2012-10-08 13:17