Nu är vi medlemmar i Klimatpakten!

Nu är vi medlemmar i Klimatpakten!

Klimatpakten är ett samarbete mellan Stockholms stad och företag verksamma i Stockholmsregionen. Syftet är att staden och näringslivet kraftsamlar för att minska klimatpåverkan samt annan miljöpåverkan från oss som lever och verkar i staden.

Vårat mål och bidrag till detta samarbete!

- Öka försäljning av miljötoner med 20 %.

- Erbjuda fler kunder vårt ”GreenPrint-avtal” för att resursutnyttja deras skrivarpark.

- Öka resandet med kollektivtrafik inom tullarna med 25 %.

- Konvertera hela servermiljön till ”molnet” för 70 % mindre energiåtgång.

- Alla firmabilar nyttjas i 12 000 mil för att minimera nyproduktion av bilar.

Förutom de direkta miljövinsterna av att marknadsföra miljötoner klimatkompenserar vi alla våra inrikestransporter via det börsnoterade företaget Tricorona.

 

2013-03-27 13:41