Frankering

Frankering

Frankeringsmaskiner är effektiva och enkla att använda, och istället för att åka och köpa frimärken vilket medför resor som skapar Co2 utsläpp så har ni med frankeringsmaskin ditt eget postkontor. Med en frankeringsmaskin kan även dina brev även göras mer personliga genom ett budskap, logotyper eller text kan tryckas samtidigt som du frankerar dina brev.

Alla våra frankeringsmaskiner är digitala och bygger på Inkjet-skrivarteknik.

Frankering från Green Print Solutions ger er en mycket tystgående maskin med perfekt tryck även på ojämnt underlag. Det som kännetecknar Green Print Solutions frankeringsmaskiner är att de är avancerade och användarvänliga. Du sparar både tid och pengar genom att använda en frankeringsmaskin jämfört med att frankera all utgående post med frimärken.

Online nedladdning av porto

Det är många fördelar med frankeringsmaskin. Förutom att portot är lägre än för frimärken slipper du all hantering av kontanter, och du slipper besväret med att köpa frimärken. Online överföring av portopengar till din frankeringsmaskin är snabbt, enkelt och säkert. Du kan när som helst ladda din frankeringsmaskin dygnet runt, 365 dager om året.

Modultänkande säkrar din investering för framtiden

Green Print Solutions har en serie maskiner som bygger på moduler. För dig som användare innebär det att maskinen kan växa i takt med att dina behov förändras. Bygg ut och förändra alltefter som behoven förändras, utan att byta maskin, det skyddar din investering.

2012-05-25 19:21