Digital produktkatalog till vår webbshop

Digital produktkatalog till vår webbshop

Vi tar ytterliagre ett steg för att minska våra Co2 utsläpp på GreenPrint. Vi väljer att digitalisera vår produktkatalog till vår webbshop för kontorsmaterial.

Vi gör detta för att våra kunder alltid skall ha tillgång till den senaste versionen av våra 13 500 produkter i vår webbshop. Men självklart ochså för att det skapar en betydligt skarpare profil för vårt redan starka varumärke och stärker ytterligare vårat miljöarbete.

För att kika på den digitala upplagan klicka här>>

- En digital produktkatalog ligger helt rätt i tiden både för våra kunder och för miljön, är detta en mycket bra produkt. Det underlättar självklart för våra kunder att alltid ha den senaste versionen av vår produktkatalog. Denna är ett komplement till vår tryckta version som vi nu kommer kunna minska med 20-25% vilket i sin tur medför minskade Co2 utsläpp, det känns riktigt bra!

Jonas Pettersson
VD
Green Print Solutions AB 

2012-06-21 15:09