Miljömål

 

  • Vi strävar efter att hela 77 % av våra leverantörer ska vara Miljöcertifierade eller Miljödiplomerade, alternativt kunna påvisa ett starkt och aktivt miljöarbete. Vi startar en dialog med de leverantörer som eventuellt inte uppfyller miljökraven.
  • Vi ska öka medvetenheten kring energiförbrukningen i lokalen.
  • Vårt mål är att minska utsläppen av CO2 vid persontransporter med 5 % jämfört med 2015 i relation till omsättningen.
  • Vi ska etablera fler fraktioner för att öka källsorteringen på kontoret.
  • Vi etablerar särskilda sorteringskärl för farligt avfall.
  • Samtliga medarbetare och nära samarbetspartners ska gå en grundläggande Miljöutbildning. VD, Miljöansvarig och Miljösamordnare går en grundläggande utbildning i Miljöbalken.

 

 

Miljö & kostnadsanalys