Miljöberättelse

Green Print Solutions AB är en helhetsleverantör till kontoret för såväl företag och organisationer och vänder sig till små och medelstora kunder.
Vårt mål är att bli Sveriges mest miljömedvetna IT-bolag vilket också gör att oavsett vad vi erbjuder så gör vi det med så miljövänliga lösningar och varor som möjligt för att minimera den negativa miljöpåverkan.

Våra tjänster stödjer vårt helhetstänk och miljöfokus. Vi har både digital kund- och leverantörsfakturahantering, Managed Print Services, Pull Print lösningar, Green Print avtal, retursystem för tonerkassetter vilka är några av våra lösningar.

Vi erbjuder produkter så som kontorsmaterial, IT-support, IT-produkter, kaffeautomater, kopiatorer, skrivare, vattenautomater, fruktkorg - och frukost på jobbet, fakturahantering, tryck- och profilerings produkter där det alltid är enkelt att välja ett miljövänligt alternativ.

 

En miljöutredning ligger till grund för vårt miljöledningssystem, och som syftar till ett systematiskt arbetssätt för att minska vår belastning på miljön. Genom att vi sätter upp mål och handlingsplaner samt genom årlig uppföljning och kontroll av de lagar vi omfattas av, minskar vi på ett systematiskt sätt vår miljöpåverkan.
VD:n är insatt i Miljöledningssystemet och har varit delaktig i att kontinuerligt utvärdera de olika steg vi tagit i processen till att implementera ett ledningssystem för miljö, samt gått igenom och godkänt all miljödokumentation.