Managed Print Services

Med Managed Print Services kan vi effektivt hantera
våra kunders kopiatorer & skrivare som kräver konstant
övervakning från olika leverantörer och genom
ett snabbt agerande vid service ochövervaka status på
förbrukningsmaterial på alla enheter. LFM tillhandahåller användbara
data om olika aspekter av kundflottan, vilket förbättrar
vår möjlighet att leverera i god tid och kommunicera med
kvalitet, samtidigt som det ger er sänkta kostnader.

Managed Print Services övervakar nätverksanslutna och lokala
enheter, vilket gör att leverantörer av lösningar och tjänster
kan automatisera vissa åtgärder, identifiera enhetsproblem,
effektivisera ärende- och varningsmeddelanden,
schemalägga underhållsuppgifter proaktivt och beräkna
totalkostnaden vid överlåtelse av enhet (TCO).

Lokal enhets- och användarspårning
Managed Print Services fyller flera syften som
ger förbättrad hantering av kundens enhetsflotta. För det
första kan LLT driftsättas på enskilda datorer hos kunden för
att övervaka utvalda USB-anslutna enheter som inte ingår i
nätverket. LLT kommunicerar via USB-kabeln för att samla in
livslängdens sidräkning och aktuell enhetsstatus som möjliggör
fakturering med ett klick och eventuell påfyllningsbeställning av
förbrukningsmaterial.
För det andra kan Managed Print Services användas för att spåra information om
utskriftskö på användarnivå, som antal utskriftsjobb, jobbtitel,
antal sidor, färg eller svartvitt, dubbelsidigt och pappersstorlek
per jobb och användare. LLT kan även installeras på en
skrivarserver och samla in motsvarande uppgifter för utskriftsjobb
i nätverk.

.

 • Central vy
 • Klientdetaljer
 • Serviceärenden
 • Diagram/arkiv
 • Lager
 • Företagets kontrollpanel
 • Sidor utskrivna
 • Utskriftskostnad
 • Förbrukningsmaterial
 • Tonerkapacitet/rensningar
 • Serviceposter
 • Planerat underhåll
 • Drifttid/driftstoppstid
 • Enhetsrankning
 • Tillverkare
 • Finansiering av lease/inköp
 • Skrivargrupp
 • Lösningstid för varning
 • Diagram
 • Kostnadscenter